גישור ביחסי עבודה

מקום העבודה הינו המקום בו אנו מעבירים חלק ניכר מיומנו, ולעתים מבלים בו יותר מאשר בבית.
למקום העבודה משמעות ניכרת, לא רק בהיותו מקור הפרנסה, אלא בהיותו המקום בו אנו מעבירים חלק ניכר מיומנו, ומהווה גם בסיס למפגש חברתי והגשמה עצמית.
נתונים אלו הופכים את המחלוקות ביחסי עבודה, לא אחת, למורכבות, וחורגות מהמחלוקת הכספית על תנאי עבודה ותשלומים להם זכאי העובד.

אחת הדרכים לפתור את המחלוקות בין המעסיק לעובד, הינה על דרך של הליך גישור. הליך גישור מבוצע מחוץ לכתלי בית הדין לעבודה, כפוף להסכמת שני הצדדים, ומנוהל מתוך מגמה להסדיר את המחלוקות בהסדר המוסכם על שני הצדדים תוך רגישות ומתן תשומת לב להיבטים נוספים מעבר לכספיים.
להליך הגישור יתרונות רבים, בין היתר לאור הצורך בהסכמת הצדדים, ניהול ההליך בדיסקרטיות, ובאופן מהיר, ביחס לניהול הליך משפטי.
זאת ועוד – ככל שכבר נפתח הליך משפטי, אין בהליך הגישור כדי לעכב את ההליך המשפטי אלא בהסכמת הצדדים.
עוה"ד דרור גל ורעות שגיב, הינם מגשרים מוסמכים, ומאחוריהם עשרות שנות ניסיון בעולם יחסי העבודה, הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים, ובכל קשת התחומים הנדונים בעולם יחסי העבודה.
לתיאום ישיבת גישור, מוזמנים לפנות למשרדנו.