פגישת עבודה

דיני עבודה​

ליווי וייעוץ שוטף של מעסיקים בכל הנוגע לקבלת עובדים לעבודה, הליכי קליטתם, תנאי עבודתם והליכים לסיום עבודתם. בכלל זה, הכנת הסכמי עבודה, מתן חוות דעת, הגשת בקשות להיתרי פיטורים, בדיקת תנאי העסקה, תנאי פרישה וגמלאות, ייעוץ וליווי הליכי בדיקה לפי החוק למניעת הטרדה מינית, בדיקות ציות בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה.

עוד מלווה משרדנו עובדים בכירים במו"מ לקליטתם לעבודה, ביחס לתנאי עבודתם ובכלל זהבדיקת והתאמת תכניות תגמול.

עורכי הדין במשרדנו מופיעים בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה.