חלונות בניין

ייצוג גופים נתמכים ומתוקצבים​

משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג גופים ציבורייםנתמכים ומתוקצבים (רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, מועצות דתיות, תאגידים עירוניים, עמותות וכיו"ב) תוך מתן דגש למאפייניהם הייחודיים. בכלל זה, מלווה משרדנו בהליכי ביקורת אל מול אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ואל מול משרד הפנים ומשרדי הממשלה הרלבנטיים, בטיפול בחריגות שכר לכאורה, ייצוג אל מול הועדה לחיוב אישי במשרד הפנים, וכיו"ב.