אנשים בעבודה

ליווי הליכי הבראה והתייעלות

ליווי וייעוץ שוטף בהליכי הבראה והתייעלות, לרבות פיטורי צמצום, הפחתות שכר, ניהול וייצוג במו"מ שעניינו הבראה והתייעלות, ייצוג בהליכים משפטיים, וניסוח הסכמי התייעלות והבראה.