עדכוני חקיקה בנושא קורונה

אנשים בעבודה

עדכון המגבלות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה – סגר השלישי

על רקע החמרת מצב התחלואה בישראל, הותקנו תקנות להחמרת ההגבלות ולהידוק הסגר. להלן עיקרי העדכונים לעניין המגבלות החדשות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר אשר יכנס לתוקפו ביום 8.1.2021 עד יום 21.1.2021 (נכון למועד זה):- חל איסור על הגעת עובדים למקום העבודה, למעט מקומות שהוחרגו כפי המפורט להלן, והאמור גם ביחס למקומות עבודה בהם …

עדכון המגבלות הנוגעות להגבלת פעילות במקומות העבודה – סגר השלישי לקריאה »

עדכון חקיקה -הגבלת פעילות במקום העבודה – סגר שלישי

להלן עיקרי התקנות לעניין הגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר השלישי: במסגרת התקנות אשר תחולתם החל מיום 27.12.2020 בשעה 17:00 ותוקפן עד יום 9.1.2020 לעת הזו, הוטלו הגבלות על העסקת עובדים במקומות העבודה, כמפורט להלן: – ככלל במקומות עבודה בהם מועסקים למעלה מ- 10 עובדים, חל איסור לאפשר שהייה בו זמנית של למעלה מ- 10 …

עדכון חקיקה -הגבלת פעילות במקום העבודה – סגר שלישי לקריאה »

עדכון חקיקה – בידוד

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 – תשומת ליבכם להוראות החוק שהתקבלו ביום 19.11.2020 והוחלו באופן רטרואקטיבי החל מיום 29.10.2020, ועניינו הסדרת תשלום לעובד בימי בידוד, האמור בהמשך לביטול תעודת המחלה הגורפת. להלן עיקרי החוק: זכאות עובד לדמי בידוד ככלל, עובד אשר שהה בבידוד, דיווח למשרד הבריאות על …

עדכון חקיקה – בידוד לקריאה »

עדכון חקיקה – הצעת חוק בנושא בידוד

בהמשך לעתירה שהוגשה לבג"צ ולקביעת בג"צ לפיה לא ניתן לראות ב"בידוד" משום מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה, ובהתאמה ביטול תעודת המחלה הגורפת, הועלתה על הכתב הצעת חוק כהוראת שעה לתקופה מוגבלת בזמן, שעניינה הבידוד. להלן עיקרי הדברים, כעולה מ הצעת החוק מיום 19.10.2020: עובד שנעדר מעבודתו עקב בידוד לפי צו בריאות העם או עקב היות …

עדכון חקיקה – הצעת חוק בנושא בידוד לקריאה »

עדכון חקיקה ופסיקה – אוקטובר 2020

תעודת המחלה הגורפת לעובדים בבידוד הוארכה עד ליום 28.10.2020 בהחלטה מיום 1.10.2020 קבע בג"צ כי פרק הזמן של השהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת יוארך עד ליום 28.10.2020. האמור בכדי לאפשר היערכות לטובת האמור.     ניתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות ביום 4.10.2020 פורסמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, ועל …

עדכון חקיקה ופסיקה – אוקטובר 2020 לקריאה »

קבינט הקורונה אישר את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020

קבינט הקורונה אישר אתמול (17.8.20) במשאל טלפוני את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ברקע משבר הקורונה וגל התחלואה השני בנגיף, כשמטרת התיקון לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים, ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור. נכון למועד זה, הוסרה ההגבלה על …

קבינט הקורונה אישר את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 לקריאה »

ביטול תעודת המחלה הגורפת בגין בידוד

בג"ץ קבע ביום 27.7.2020 , בעתירת סל שירותי סיעוד, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, ארגון חברות הניקיון נ' מדינת ישראל, שר הבריאות, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות והסתדרות העובדים הכללית, כי תעודת המחלה הגורפת אשר הוצאה ביום 4.2.2020 על ידי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, …

ביטול תעודת המחלה הגורפת בגין בידוד לקריאה »

אלת הצדק

עדכון חובות מעסיקים בעידן הקורונה – נכון ליום 26.4.2020

עדכון למעסיקים בהתאם לתקנות לשעת חירום שעודכנו ביום 25.4.2020  להלן עיקרי השינויים החלים:  על פי התקנה נקבעה שורה של הקלות בכל הנוגע לסוגי העסקים היכולים לפעול ומספר העובדים במקום העבודה. בכל הנוגע לטיפול נפשי באדם הכולל אבחון, ייעוץ, שיקום או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים ללא מגע (כולל טיפול של פסיכולוג או …

עדכון חובות מעסיקים בעידן הקורונה – נכון ליום 26.4.2020 לקריאה »

תקריב ידיים בחתימה על מסמך

עדכון תקנות שעת חירום – חוק עבודת נשים – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

שלום לכולם   מביאים לידיעתכם כי ביום 6.4.2020 נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים) התש"ף-2020 אשר מייתרות את הצורך בהגשת בקשות למתן היתר להוצאה לחל"ת של עובד/ת בתקופה המוגנת לפיטורים לפי חוק עבודת נשים, והאמור בהתקיים מספר תנאים כמפורט להלן:   החל"ת הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ-30 ימים …

עדכון תקנות שעת חירום – חוק עבודת נשים – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה לקריאה »

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951

היום פורסם היתר כללי מתוקן להעסקה בשעות נוספות אשר נחתם אתמול ולהלן עיקרי הוראותיו: תוקפו למשך חודשיים מיום פרסומו (17.3.2020) או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות ) (הוראת שעה) התש"ף 2020. בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות, כולל שעות נוספות, כאשר בחודש עובדה מספר השעות …

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951 לקריאה »