לקוחות יקרים

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם את הוראות רשות המיסים שפורסמו היום ועניינן פיצוי למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם לנוכח הוראה של כוחות הביטחון לפינוי יישובים.

על פי ההוראות, מעסיק של עובד המתגורר באחד מהישובים שפונו המפורטים ברשימה הנלווית להנחיה, אשר שילם לעובד כאמור שכר מלא למרות שהעובד לא התייצב לעבודה עקב הנחיה כאמור יהיה זכאי לתבוע פיצוי בגין השכר ששולם לעובד, והאמור כפוף לתקרת פיצוי המוגבלת לשיעור של פעמים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע.

יודגש כי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק וגם מעסיק שאינו מצוי באחד האזורים שפונו יהיה זכאי לפיצוי בגין השכר ששולם לעובד כאמור.

לטובת הגשת התביעה לפיצוי עתידה להיפתח מערכת ייעודית בקרוב.

אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

הנכם מוזמנים להתעדכן באופן שוטף בדף הפייסבוק של המשרד ובאתר האינטרנט.

מצ"ב לינק להוראות רשות המיסים ורשימת הישובים המלאה:

IncomeTax_employers-info-291023.pdf (www.gov.il)

 

                                                                           דרור גל- רעות שגיב עורכי דין

כתבות נוספות

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור