ביום 29.9.2021 אישרה הכנסת את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021, אשר עתידות להיכנס לתוקף ביום 5.10.2021 וזאת עד ליום 19.10.2021. בהתאם לתקנות עובדים במקומות עבודה המפורטים להלן, יחויבו להציג למעסיק אישור תו ירוק תקף ועדכני, או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה עד 84 שעות לפני הצגתה והכל בצירוף תעודה מזהה. להלן רשימת מקומות העבודה שלגביהם חלות התקנות:
 1. מוסדות רפואיים;
 2. מוסדות רווחה;
 3. מקומות בהם מתקיימים אירועים ושמחות;
 4. מועדונים או דיסקוטקים;
 5. מקום לעריכת כנסים או תערוכות;
 6. מכוני כושר, מועדון שדה (קאנטרי קלאב), סטודיו ובריכות מקורות (למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים) ;
 7. מסעדות, ברים ופאבים;
 8. בתי מלון;
 9. מקומות בהם מתקיימים אירועי תרבות וספורט;
 10. מוזאונים;
 11. ספריות;
 12. אטרקציות ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקיות (ג'ימבורי), ולמעט גנים לאומיים ושמורות טבע.
לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", תתאפשר גם הצגת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה בשיטת PCR שבוצעה עד 7 ימים לפני הכניסה למקום העובדה. על המעסיקים בסוגי מקומות העבודה שצוינו לעיל, חלה חובה ליידע את העובדים על חובתם להציג אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה עד 84 שעות לפני הצגתה ועליהם למנוע כניסה של עובדים שלא הציגו אישור מתאים למקום העבודה. הוראות אלו לא יחולו לגבי עובדים שהמעסיק קבע לגביהם כי אינם באים במגע עם המטופלים, מקבלי השירות או קהל הלקוחות במקום העבודה. תשומת הלב כי מדיניות משרד הבריאות העדכנית מפורטת באתר משרד הבריאות ובכל מקרה יש לבדוק עמידה בזכאות לתו ירוק עדכני. תקנות אלו מצטרפות לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות), תשפ"א-2021, אשר מחילות את מתווה "התו הירוק" על עובדים במוסדות המקיימים פעילות חינוך ואשר קובעות כי עובד לא ייכנס למוסד חינוך אלא אם כן הציג למנהל המוסד או למי מטעמו אישור "תו ירוק" או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית (שבוצעה עד 84 שעות לפני הכניסה למקום העבודה) או אישור על חיסון במנה שלישית או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה בשיטת PCRבמסגרת תכנית "מגן חינוך" (שבוצעה עד 7 ימים לפני הכניסה למקום העובדה) והכול בצירוף תעודה מזהה. הוראות אלו לא יחולו על עובדים שמנהל המוסד קבע לגביהם כי אינם באים במגע עם תלמידים או עם עובדים אחרים אשר באים במגע עם תלמידים. תוקפן של תקנות אלה עד יום 17.10.2021. יובהר כי בהתייחס למקומות עבודה שאינם נמנים בתקנות, יש לבחון באופן פרטני את החלת מתווה התו הירוק ו/או דרישת בדיקות על מנת להבטיח סביבה בטוחה לעובדים ולבאי המקום ואנו לרשותכם לסיוע ככל שנדרש. הואיל וההנחיות דינמיות, מומלץ לעקוב אחר הפרסומים וההנחיות המשתנות מעת לעת, ולהיערך בהתאם. ***האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה / הבהרה נדרשות.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור