תעודת המחלה הגורפת לעובדים בבידוד הוארכה עד ליום 28.10.2020

בהחלטה מיום 1.10.2020 קבע בג"צ כי פרק הזמן של השהיית ביטול תעודת המחלה הגורפת יוארך עד ליום 28.10.2020.

האמור בכדי לאפשר היערכות לטובת האמור.

 

 

ניתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות

ביום 4.10.2020 פורסמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, ועל פיה, במגמה לאפשר למעסיקים להתמודד עם אתגרים המתעוררים כתוצאה מהנחיות והגבלות עקב התפרצות נגיף הקורונה, ניתן יהיה להעסיק עובדים בהיקף שלא יעלה על 25 שעות נוספות בשבוע (ולמעשה עד 67 שעות כוללות בשבוע) ועד 90 שעות נוספות חודשיות.

עוד נקבע כי ניתן להעסיק עובד עד 14 שעות עבודה ביום וזאת לא יותר מ-8 פעמים בחודש, בכפוף לתוספת הפסקה בת רבע שעה בין תום השעה ה-12 לשעה ה-14.

העסקת עובדים בהתאם להיתר זה תיעשה בהתחשב בצרכים מיוחדים של מקום העבודה, בבטיחות העובדים וצרכי העובדים, כאשר הובהר כי ההיתר הכללי לא יחול על ענף התחבורה, ההובלה, היסעים וכן לא יחול בענפי בניה, תשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים.

 

תשומת הלב כי מעסיק המעסיק למעלה מ-20 עובדים יוכל להעסיק עובדים בהיקפים דלעיל רק ככל שהתקיים אחד מבין התנאים המפורטים בהיתר ובהם:

  • ביום שבו המעסיק החל להעסיק עובדים לפי ההיתר, נעדרו לפחות 20% ממצבת העובדים בנסיבות שאינן תלויות במעסיק, כאשר לא ניתן יהיה לבצע את העבודה ללא ביצוע שעות נוספות בהיקף לפי ההיתר.
  • ככל שהמדובר במקום עבודה שעובדים בו במשמרות או בקפסולות – נדרש כי ייעדרו לפחות 20% מהעובדים במשמרת או בקפסולה, אף זאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ובאופן שאינו מאפשר ביצוע העבודה בתפוקה זהה ללא ביצוע השעות הנוספות בהתאם להיתר.

 

**אין לראות בעדכון דלעיל משום תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

 

כתבות נוספות

תיקוני חקיקה קורונה פברואר 2022

הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"ב–2022. ביום 1.2.2022 פורסם ברשומות תיקון מס' 7 לחוק

עדכוני פסיקה – דצמבר 2021

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הכיר בדיעבד ביחסי עבודה בין אוצרת במוזיאוני העירייה לבין עיריית רמת גן ופסק לזכותה פיצוי בגין