שלום רב,

 

לתשומת הלב – ביום 9.11.23 התקבל בכנסת חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד 2023 הכולל תיקונים לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, בכל הנוגע למתווה הפיצוי למעסיקים בתקופה הקובעת; תיקון להוראות פרק האבטלה בחוק הביטוח הלאומי וכן תיקון עקיף לחוק עבודת נשים.

 

להלן עיקרי הדברים הנוגעים להעסקת עובדים: –

 

תיקון פרק האבטלה:

  1. במהלך התקופה הקובעת שהוגדרה מיום 7.10.23 עד ליום 30.11.23 נקבעו הקלות במתווה החל"ת ולפיהן:
  1. הוסר התנאי המחייב לנצל ימי חופשה צבורים עד תחילת תשלום דמי האבטלה.
  2. הופחתה תקופת החל"ת המינימאלית המזכה בדמי אבטלה מ-30 יום ל-14 יום.
  3. קוצרה תקופת האכשרה המינימאלית המזכה בדמי אבטלה מ-12 חודשים ל-6 מתוך תקופה של 18 חודשים שקדמה ליציאה לחל"ת.
  4. מועד היציאה לחל"ת יהיה מועד היציאה בפועל של העובד לחל"ת
  5. בוטלה 5 ימי המתנה שקוזזו מתשלום דמי אבטלה.

 

  1. עוד נקבע מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם.

 

  1. בכל הנוגע לחוק עבודת נשים הובהר כי – מעסיק שהוציא עובדת לחל"ת, לתקופה של 14 ימים רצופים לפחות, במהלך התקופה הקובעת, לתקופה החלה כולה או חלקה בתוך התקופה של 60 ימים האסורים לפיטורים לפי פסקה (1א) או (2) לסעיף 9(ג) לחוק, לא תובא החופשה ללא תשלום בתוך 60 הימים.
  2. תשומת הלב כי הוראות החוק קובעות גם מתווה לפיצוי מעסיקים בגין נזק ישיר או עקיף.

 

משרדנו מלווה מעסיקים בכל היבטי משפט העבודה, ולרבות בנושאים הנוגעים למלחמת חרבות ברזל כגון הוצאת עובדים לחל"ת, בקשות להיתרי פיטורים וכיו"ב.

נשמח לעמוד לרשותכם.

מוזמנים להוסיף ולעקוב בדף הפייסבוק שלנו ובאתר האינטרנט.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור