עדכון פסיקה – נובמבר 2023

 

בית הדין לעבודה דחה בקשה להארכת השעיה מהעבודה על רקע פתיחת חקירה פלילית בהעדר סמכות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה בקשתה של עיריית רמת השרון להאריך השעייתם מהעבודה של 4 עובדי העירייה בשל חקירה פלילית שנפתחה כנגדם.

העירייה השעתה את 4 העובדים לאחר שימוע, על רקע פתיחת חקירה פלילית כנגדם בגין חשדות לעבירות שונות.

הואיל ופרק הזמן להשעיית עובד על ידי ראש העירייה עקב פתיחת חקירה פלילית עומד על 45 יום, ובנסיבות בהן נסגר בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, פנתה העירייה לביה"ד בבקשה להורות על הארכת ההשעיה לתקופה בת 6 חודשים, והאמור בדומה להסדר הקבוע בחוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים.

העובדים טענו כי דין הבקשה סילוק על הסף מחוסר סמכות.

 

בית הדין דן בבקשה וקבע:

 1. אין לבית הדין סמכות מכח חוק הגבלות על משך השעיה של עובד גוף ציבורי. מדובר בחוק המגדיר עובד גוף ציבורי כעובד של חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית או עובד תאגיד שהוקם בחוק, ולא ניתן לייבא מנגנון הארכת השעיה ממנגנון חוקי אחר.
 2. בית הדין לעבודה אינו מהווה תחליף לבית הדין למשמעת ואינו מוסמך להיכנס בנעליו ללא הוראה חוקית מפורשת. בין היתר הושם דגש על כך כי בית הדין לא בוטל אלא אינו פעיל מסיבה "כלשהי".
 3. הובהר גם כי לא מדובר בהליך "קלאסי" בין העירייה לעובדיה שביסודו עילות הנובעות מיחסי עבודה אלא בעניין קונקרטי להארכת השעיה. גם העובדה כי המחוקק קבע  כי הערעור על החלטת ביה"ד למשמעת הוא למחוזי מלמדת כי לא סבר שנדרשת בנושאים אלו מומחיותו הייחודית של ביה"ד לעבודה.

לאור האמור נקבע כי דין בקשות העירייה סילוק על הסף.

(סע"ש 61951-09-23; 61947-09-23; 61943-09-23 חיון ואח' נ' עיריית רמת השרון; מיום 3.12.23).

 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הורה על ביטול פיטורי עובדת שיוחסו לה אמירות כנגד חיילי צה"ל במהלך תקופת הלחימה והאמור מחמת פגמים בהליך הפיטורים

 

העובדת זומנה לשימוע לאחר שנטען כי במספר מקרים לאחר פרוץ המלחמה ב-7.10.23 התבטאה כנגד חיילי צה"ל בהתבטאויות כגון "פושעי מלחמה" והאמור גם לאחר שהחברה הוציאה הודעת דוא"ל ובה ביקשה להימנע מהתבטאויות פוליטיות בתקופה הרגישה.

העובדת הכחישה את המיוחס לה, טענה כי דבריה כוונו לראש הממשלה ואולם על אף האמור הוחלט על פיטוריה תוך שהובהר כי התבטאויותיה אינן לגיטימיות בימי הלחימה, יש בהן כדי להוות פגיעה בביטחון ובבטיחות העובדים, ועוד הובהר בהחלטה כי היא אינה  מבינה את הקושי בהתנהלותה.

 

בית הדין לעבודה קבע:

 1. האמירות המיוחסות לעובדת בהתייחס לחיילי צה"ל מעוררות סלידה עמוקה, ואולם אלו, חמורות ומקוממות ככל שיהיו, אינן יכולות להוות צידוק לפיטורים בניגוד לחוק.
 2. רשת משען כמו כל מעסיק רשאית ואף חייבת לקבוע נהלי עבודה וקוד התנהגות במקום העבודה ולרבות בכל הנוגע להתבטאויות פוליטיות או הבעת דעות חריגות, על מנת לאפשר סביבת עבוה שקטה ורגועה.
 3. הודעת הדוא"ל שהופצה לעובדים אינה כוללת אזהרה ולפיה הפרת ההוראות עלולה להביא למימוש סנקציות כגון פיטורים.
 4. משען לא שקלה את התנצלות העובדת בשיחת הבירור עמה.
 5. בהליך הפיטורים לא היה אזכור להפרת משמעת חמורה והטענה כי העובדת לא סיפקה הסברים מניחים את הדעת מתעלמת מתגובתה בשיחת הבירור והתנצלותה.
 6. זכות הטיעון של העובדת בהליך השימוע נפגעה מאחר ולא נמסרו לה פרטים על אודות העובדים שייחסו לה את האמירות. על מנת שזכות הטיעון תהיה אפקטיבית על המעסיק לגלות לעובד את כל המידע הרלבנטי.
 7. לא בוצע ההליך הקבוע בהסכם הקיבוצי המחייב אזהרה בכתב טרם נקיטה בהליך משמעת.
 8. לאור הפגמים נקבע כי לא השתכללו הפיטורים ובוטלה החלטת הפיטורים תוך שנקבע כי משען רשאית לנקוט הליך פיטורים בהתאם להסכם הקיבוצי.

 

סע"ש 20572-11-23 לימור קראוס נ' מרכז משען בע"מ; מיום 30.11.23.

 

**האמור מובא כעדכון בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

כתבות נוספות

עדכון פסיקה וחקיקה מרץ 2024

פורסם צו הרחבה בעניין זכויות אנשי המילואים ביום 6.3.2024 פורסם צו הרחבה שהרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.2.2024 בין נשיאות המגזר העסקי

עדכון פסיקה – ינואר 2024

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי חברות עובד בועד עובדים אינה מקנה לו חסינות מפני נקיטת הליכי משמעת ביה"ד הארצי לעבודה דחה ערעור