admin123

תיקוני חקיקה קורונה פברואר 2022

הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"ב–2022. ביום 1.2.2022 פורסם ברשומות תיקון מס' 7 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"ב–2022. התיקון קבע מספר שינויים להסדר שתוקפו הוארך עד ליום 28.2.2022. עיקרי השינויים תקופת הבידוד המזכה בתשלום דמי בידוד נוספה הוראה בחוק הקובעת שעובד זכאי …

תיקוני חקיקה קורונה פברואר 2022 לקריאה »

עדכוני פסיקה – דצמבר 2021

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הכיר בדיעבד ביחסי עבודה בין אוצרת במוזיאוני העירייה לבין עיריית רמת גן ופסק לזכותה פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 350,000 ₪ התובעת שימשה כאוצרת מוזיאונים של עיריית רמת גן במשך 30 שנה, כשההתקשרות עמה בוצעה כנותנת שירותים עצמאית ועתרה לבית הדין לעבודה במועד סיום ההתקשרות בבקשה להכיר …

עדכוני פסיקה – דצמבר 2021 לקריאה »

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק

  הרינו להביא לידיעתכם את השינויים האחרונים שבוצעו בתקנות הנוגעות למתווה התו הירוק במקומות עבודה ובמוסדות חינוך.     ביום 20.10.2021 נכנס לתוקף תיקון מס' 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021. תוקפן של התקנות הוארך עד ליום 16.11.2021. וחלו בהן השינויים הבאים: ·         לעניין תקנה המגבילה כניסת …

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק לקריאה »

עדכון פסיקה ספטמבר 2021

בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל בקשה לביטול פיטורים בהליך קיבוצי על רקע חברות בארגון.  מדובר בבקשת צד לסכסוך קיבוצי  שהוגשה על ידי ההסתדרות לאחר שעובד חברה עירונית, אשר הצטרף לוועד הפעולה במסגרת התארגנות ראשונית, זומן לשימוע לפני פיטורים, בטענה לצמצום במצבת כח האדם של החברה לרבות ביטול תפקיד מנהל אגף האולמות. האמור לאחר שמספר …

עדכון פסיקה ספטמבר 2021 לקריאה »

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק במקומות העבודה

ביום 29.9.2021 אישרה הכנסת את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), תשפ"ב-2021, אשר עתידות להיכנס לתוקף ביום 5.10.2021 וזאת עד ליום 19.10.2021. בהתאם לתקנות עובדים במקומות עבודה המפורטים להלן, יחויבו להציג למעסיק אישור תו ירוק תקף ועדכני, או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה עד 84 …

עדכון חקיקה בנושא מתווה התו הירוק במקומות העבודה לקריאה »

עדכון חקיקה – כללים מעודכנים לתשלום דמי בידוד

הכנסת אישרה תיקון נוסף לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"א–2021. ביום 5.8.2021 פורסם ברשומות תיקון מס' 6 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א–2021. ההסדר בחוק המאפשר לעובד שנעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בידוד בית, לזקוף את ימי ההיעדרות עקב הבידוד על חשבון יתרת המחלה הצבורה, …

עדכון חקיקה – כללים מעודכנים לתשלום דמי בידוד לקריאה »

עדכון פסיקה יולי 2021

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב עמד על החובות החלות על מזמין שירות להבטחת זכויות עובדי הקבלן מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011.  התובעת, אזרחית אריתריאה השוהה בישראל, הועסקה כעובדת ניקיון במכללת לוינסקי לחינוך. חברת לאמור אשר זכתה במכרז שפורסם ע"י המכללה התקשרה עם חברת זרוע הזהב לביצוע עבודות הניקיון במכללה כקבלן משנה. לאחר בחינת …

עדכון פסיקה יולי 2021 לקריאה »

עדכון פסיקה מאי 2021 (2)

בית הדין הארצי לעבודה אישרר את החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב שקבעה כי לא נפל פגם בהחלטת עיריית נתניה להוציא לחופשה עובדת סוציאלית ולא לאפשר לה לשוב למקום העבודה ללא הצגת בדיקת קורונה כל 72 שעות. בעדכון הפסיקה האחרון הבאנו לידיעתכם את החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אשר דחתה את בקשתה …

עדכון פסיקה מאי 2021 (2) לקריאה »

עדכון פסיקה מאי 2021

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי לא נפל פגם בהחלטת עיריית נתניה להוציא לחופשה עובדת סוציאלית ולא לאפשר לה לשוב למקום העבודה ללא הצגת בדיקת קורונה כל 72 שעות. התובעת, עובדת סוציאלית המועסקת בעיריית נתניה, הגישה בקשה לסעד זמני למניעת פיטוריה והחזרתה לעבודתה לאחר שהוצאה לחופשה עקב סירובה להציג תוצאת בדיקת קורונה שלילית …

עדכון פסיקה מאי 2021 לקריאה »

עבודה ביום הבחירות לכנסת ה- 24

הבחירות לכנסת ה-24 יערכו ביום שלישי, י' בניסן התשפ"א, 23.3.2021. יום הבחירות הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, זאת מבלי שינוכה יום חופש. הזכות לשבתון, לפי חוק יסוד: הכנסת, נתונה לכלל עובדי המשק, ללא תלות בשאלת זכאותם לבחור, לרבות לעובדים זרים ובני נוער. עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים ציבוריים אינם זכאים ליום שבתון, אולם חובה …

עבודה ביום הבחירות לכנסת ה- 24 לקריאה »