עדכוני חקיקה בנושא קורונה

קבינט הקורונה אישר את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020

קבינט הקורונה אישר אתמול (17.8.20) במשאל טלפוני את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ברקע משבר הקורונה וגל התחלואה השני בנגיף, כשמטרת התיקון לייצר אחידות בכללי התפוסה וההתקהלות שנקבעו עבור מקומות שונים, ולהגביר את הבהירות ביחס לכללים החלים על הציבור. נכון למועד זה, הוסרה ההגבלה על …

קבינט הקורונה אישר את התיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 לקריאה »

ביטול תעודת המחלה הגורפת בגין בידוד

בג"ץ קבע ביום 27.7.2020 , בעתירת סל שירותי סיעוד, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, ארגון חברות הניקיון נ' מדינת ישראל, שר הבריאות, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, וראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות והסתדרות העובדים הכללית, כי תעודת המחלה הגורפת אשר הוצאה ביום 4.2.2020 על ידי ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, פרופ' סיגל סדצקי, …

ביטול תעודת המחלה הגורפת בגין בידוד לקריאה »

אלת הצדק

עדכון חובות מעסיקים בעידן הקורונה – נכון ליום 26.4.2020

עדכון למעסיקים בהתאם לתקנות לשעת חירום שעודכנו ביום 25.4.2020  להלן עיקרי השינויים החלים:  על פי התקנה נקבעה שורה של הקלות בכל הנוגע לסוגי העסקים היכולים לפעול ומספר העובדים במקום העבודה. בכל הנוגע לטיפול נפשי באדם הכולל אבחון, ייעוץ, שיקום או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים ללא מגע (כולל טיפול של פסיכולוג או …

עדכון חובות מעסיקים בעידן הקורונה – נכון ליום 26.4.2020 לקריאה »

תקריב ידיים בחתימה על מסמך

עדכון תקנות שעת חירום – חוק עבודת נשים – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

שלום לכולם   מביאים לידיעתכם כי ביום 6.4.2020 נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים) התש"ף-2020 אשר מייתרות את הצורך בהגשת בקשות למתן היתר להוצאה לחל"ת של עובד/ת בתקופה המוגנת לפיטורים לפי חוק עבודת נשים, והאמור בהתקיים מספר תנאים כמפורט להלן:   החל"ת הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ-30 ימים …

עדכון תקנות שעת חירום – חוק עבודת נשים – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה לקריאה »

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951

היום פורסם היתר כללי מתוקן להעסקה בשעות נוספות אשר נחתם אתמול ולהלן עיקרי הוראותיו: תוקפו למשך חודשיים מיום פרסומו (17.3.2020) או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות ) (הוראת שעה) התש"ף 2020. בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות, כולל שעות נוספות, כאשר בחודש עובדה מספר השעות …

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951 לקריאה »

עדכונים נוספים על רקע הנחיות חדשות בנושא התפשטות הקורונה

להלן התייחסות לסטטוס ההנחיות בהקשר התפשטות הקורונה, בהתאם להודעת ראש הממשלה מיום 16.3.2020: שירותים חיוניים: ממשיכים לפעול במתכונת מלאה. מגזר ציבורי: המגזר הציבורי (שירות המדינה והשלטון המקומי) יעבדו במתכונת חירום בד בבד עם נקיטת צעדי התייעלות. בהתאם להנחיות שר האוצר, בהסכמה עם הסתדרות העובדים הוחלט כי עובדים שאינם חיוניים יצאו בעת הזו לחופשה שנתית על …

עדכונים נוספים על רקע הנחיות חדשות בנושא התפשטות הקורונה לקריאה »

חוזה

נוהל בקשת היתר לחל"ת או פגיעה בהיקף משרה לעובדים מוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים על רקע התפשטות נגיף הקורונה

להלן הנחיות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים למעסיקים לעניין קבלת היתר להוצאת עובדים המוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים, לחל"ת בעקבות התפשטות וירוס הקורונה: – 1. על המעסיק למלא טופס בקשה לחל"ת, הרצ"ב. חלק א'-פרטי המעסיק. בחלק זה יש למלא פרטים הנוגעים למעסיק, כגון כתובת, לרבות פרטי מנהל האחראי על העובדת. 2.בחלק ב'-נתונים כלליים – על המעסיק למלא פרטים …

נוהל בקשת היתר לחל"ת או פגיעה בהיקף משרה לעובדים מוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים על רקע התפשטות נגיף הקורונה לקריאה »

הנחיות למעסיקים הנוגעות לנגיף הקורונה

להלן יובאו הוראות שונות הנוגעות להתפתחויות במשפט העבודה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל: כללי ימי השהות בבידוד מנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד והתשלום מבוצע כפי התשלום בעת היעדרות עקב מחלה. תעודת מחלה גורפת: ביום 9.3.2020 פורסמה הודעת הבהרה לגבי עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש …

הנחיות למעסיקים הנוגעות לנגיף הקורונה לקריאה »