Uncategorized

חוזה

מהישגי משרדנו – האם ניתן בדיעבד לבטל סעיף בחוזה עבודה חתום?

מהישגי משרדנו – האם ניתן בדיעבד לבטל סעיף בחוזה עבודה חתום? עובדים שחותמים על חוזה העסקה נדרשים לעתים להסכים לסעיף המגביל את יכולתם (באופן זמני) לעבוד בתחום לאחר סיום עבודתם. העובד – בדרך כלל בכיר אך לא בהכרח – מסכים למעשה על "תקופת צינון". המניעה יכולה להיות גיאוגרפית (למשל, לקוחות מאזור הצפון), נקודתית (לדוגמה, לקוחות […]

מהישגי משרדנו – האם ניתן בדיעבד לבטל סעיף בחוזה עבודה חתום? Read More »

סכסוך

ייצוג רשות מקומית בסכסוך עובדים

ייצוג רשות מקומית בסכסוך עובדים רשויות מקומיות רבות מתמודדות עם אתגרים בבואן לשנות את האופן בו הן מעניקות שירותים לציבור. לא אחת, גם כאשר הניסיונות הללו מבקשים לבשר על ייעול מערכות ושיפור באיכות חיי התושבים, המהלכים נתקלים בהתנגדויות. לרוב מצד עובדים קבועים וותיקים, אשר חוששים מכך שמהלכי הרשות ייפגעו בתנאי העסקתם. היות שרבים מהעובדים הללו

ייצוג רשות מקומית בסכסוך עובדים Read More »

פרילנס

זכויותיו הכספיות, אך גם חובותיו, של פרילנסר המוכר כעובד

זכויותיו הכספיות, אך גם חובותיו, של פרילנסר המוכר כעובד המשק הישראלי מזמן מגוון רחב של סוגי התקשרויות בין עובדים, מעבידים וקבלנים חיצוניים, ומדובר בקרקע פורייה לצמיחת תופעת "הפרילנסרים". מגמה שיש שמגדירים אותה כ"מהפכה של ממש" ביחסי העבודה בישראל. בעידן של אינדיבידואליזם, בו הפרט מבקש לממש את עצמו, וכאשר קיים חוסר מתאם בין היצע מקומות העבודה

זכויותיו הכספיות, אך גם חובותיו, של פרילנסר המוכר כעובד Read More »

שכר

חריגות שכר במגזר הציבורי

חריגות שכר במגזר הציבורי בשנת 1985, כחלק משורה של הסדרים שנועדו לייצב את המשק הישראלי שסבל מאינפלציה דוהרת, המחוקק קבע כהוראת קבע את חוק יסודות התקציב. חוק אשר החיל פיקוח על מכלול תנאי העסקה במגזר הציבורי, מתוך שאיפה להגשים מספר מטרות: אחידות גישה בנושאים הקשורים לתנאי שכר וקידומים במגזר הציבורי. מניעת סטייה ממסגרות תקציב. מניעת

חריגות שכר במגזר הציבורי Read More »