admin123

עדכון פסיקה יוני 2020

נדחתה בקשת צד בסכסוך בין-ארגוני שהגישה הסתדרות העובדים הלאומית בישראל להכרה בה כארגון העובדים היציג בחברת סופר בוס חלף כוח לעובדים בית הדין דחה בקשת צד בסכסוך בין-ארגוני שבמסגרתו עתרה הסתדרות העובדים הלאומית להכריז על היותה ארגון העובדים היציג בחברה חלף כוח לעובדים, מחמת מניעות הלכתית הניתנת לארגון עובדים יציג לאחר חתימה על הסכם קיבוצי. …

עדכון פסיקה יוני 2020 לקריאה »

אלת הצדק

עדכון חובות מעסיקים בעידן הקורונה – נכון ליום 26.4.2020

עדכון למעסיקים בהתאם לתקנות לשעת חירום שעודכנו ביום 25.4.2020  להלן עיקרי השינויים החלים:  על פי התקנה נקבעה שורה של הקלות בכל הנוגע לסוגי העסקים היכולים לפעול ומספר העובדים במקום העבודה. בכל הנוגע לטיפול נפשי באדם הכולל אבחון, ייעוץ, שיקום או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים ללא מגע (כולל טיפול של פסיכולוג או …

עדכון חובות מעסיקים בעידן הקורונה – נכון ליום 26.4.2020 לקריאה »

תקריב ידיים בחתימה על מסמך

עדכון תקנות שעת חירום – חוק עבודת נשים – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

שלום לכולם   מביאים לידיעתכם כי ביום 6.4.2020 נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים) התש"ף-2020 אשר מייתרות את הצורך בהגשת בקשות למתן היתר להוצאה לחל"ת של עובד/ת בתקופה המוגנת לפיטורים לפי חוק עבודת נשים, והאמור בהתקיים מספר תנאים כמפורט להלן:   החל"ת הינה ביוזמת המעסיק ולתקופה שלא תפחת מ-30 ימים …

עדכון תקנות שעת חירום – חוק עבודת נשים – בעקבות התפשטות נגיף הקורונה לקריאה »

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951

היום פורסם היתר כללי מתוקן להעסקה בשעות נוספות אשר נחתם אתמול ולהלן עיקרי הוראותיו: תוקפו למשך חודשיים מיום פרסומו (17.3.2020) או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות ) (הוראת שעה) התש"ף 2020. בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות, כולל שעות נוספות, כאשר בחודש עובדה מספר השעות …

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה- התמודדות עם נגיף הקורונה החדש), לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951 לקריאה »

עדכונים נוספים על רקע הנחיות חדשות בנושא התפשטות הקורונה

להלן התייחסות לסטטוס ההנחיות בהקשר התפשטות הקורונה, בהתאם להודעת ראש הממשלה מיום 16.3.2020: שירותים חיוניים: ממשיכים לפעול במתכונת מלאה. מגזר ציבורי: המגזר הציבורי (שירות המדינה והשלטון המקומי) יעבדו במתכונת חירום בד בבד עם נקיטת צעדי התייעלות. בהתאם להנחיות שר האוצר, בהסכמה עם הסתדרות העובדים הוחלט כי עובדים שאינם חיוניים יצאו בעת הזו לחופשה שנתית על …

עדכונים נוספים על רקע הנחיות חדשות בנושא התפשטות הקורונה לקריאה »

חוזה

נוהל בקשת היתר לחל"ת או פגיעה בהיקף משרה לעובדים מוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים על רקע התפשטות נגיף הקורונה

להלן הנחיות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים למעסיקים לעניין קבלת היתר להוצאת עובדים המוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים, לחל"ת בעקבות התפשטות וירוס הקורונה: – 1. על המעסיק למלא טופס בקשה לחל"ת, הרצ"ב. חלק א'-פרטי המעסיק. בחלק זה יש למלא פרטים הנוגעים למעסיק, כגון כתובת, לרבות פרטי מנהל האחראי על העובדת. 2.בחלק ב'-נתונים כלליים – על המעסיק למלא פרטים …

נוהל בקשת היתר לחל"ת או פגיעה בהיקף משרה לעובדים מוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים על רקע התפשטות נגיף הקורונה לקריאה »

אנשים בעבודה

הנחיות למעסיקים הנוגעות לנגיף הקורונה

להלן יובאו הוראות שונות הנוגעות להתפתחויות במשפט העבודה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בישראל: כללי ימי השהות בבידוד מנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד והתשלום מבוצע כפי התשלום בעת היעדרות עקב מחלה. תעודת מחלה גורפת: ביום 9.3.2020 פורסמה הודעת הבהרה לגבי עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש …

הנחיות למעסיקים הנוגעות לנגיף הקורונה לקריאה »

עדכון פסיקה ינואר 2020

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעת עובדים לקבלת פנסיה תקציבית, ולחילופין להשוואת תנאי הפנסיה, וזאת מחמת התיישנות. נדחתה תביעה של 28 מעובדי קק"ל אשר נקלטו לעבודה בין השנים 1996-2001 ואשר בוטחו בפנסיה צוברת/ביטוח מנהלים למתן סעד הצהרתי לפיו הם זכאים לקבל פנסיה תקציבית לפי חוקת הפנסיה לעובדי קק"ל. בית הדין דחה התביעה וקבע כי מאחר …

עדכון פסיקה ינואר 2020 לקריאה »

עדכון פסיקה דצמבר 2019

בית הדין לעבודה קיבל ערעור עובדת על החלטת המרכזת לפי חוק עבודת נשים נקבע כי לשון החוק ותכליתו ברורה לפיה, עובדת או עובדת  שלא נעדרו מעבודה ולא איחרו לעבודה לצורך קבלת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית ייהנו מהגנה מפני פיטורים ללא מגבלת שנתיים, ולצורך פיטוריהם יש צורך במתן היתר כחוק. סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954(להלן: "החוק") עוסק בהגנה על עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות …

עדכון פסיקה דצמבר 2019 לקריאה »

עדכון פסיקה אוקטובר – נובמבר 2019

ביטול הסכם פרישה מוקדמת עם עובד לאור מעשי גניבה בהיקפים גדולים בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי מעשיו החמורים של הנתבע, עובד שפרש לפנסיה תקציבית פרישה מוקדמת, מקימים לתובעת זכות לבטל את ההסכם מולו לפיו תשלם מלוא הקצבה לתקופת הפנסיה המוקדמת ולתקופה ממועד הפרישה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי מעשי הגניבה בשווי …

עדכון פסיקה אוקטובר – נובמבר 2019 לקריאה »