עדכוני פסיקה

בית משפט משמעתי

עדכון פסיקה ינואר 2021

נדחתה תביעת עובדת עיריית ראשון לציון לחייב שיבוצה במכרז אליו נבחרה נוכח קרבת משפחה לחבר מועצה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה תביעתה של עובדת העירייה לאשר קידומה לתפקיד המוקד העירוני בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, וקבע כי גם אם העובדת וקרובי משפחתה חתמו על הסדרים למניעת חשש לניגוד עניינים ואלו הועברו לוועדת …

עדכון פסיקה ינואר 2021 לקריאה »

עדכון פסיקה אוגוסט 2020

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה על הסף תביעה שהוגשה כנגד הממונה על החוק למניעת הטרדה מינית בנתבעת, מחמת חוסר סמכותו של בית הדין על פי ס' 10 לחוק למניעת הטרדה מינית. תביעת התובעת הוגשה הן כנגד המעסיק והן כנגד הממונה על הטרדה מינית בארגון, שהינה גם נושאת משרה בארגון, ונטען לגביה כי לא …

עדכון פסיקה אוגוסט 2020 לקריאה »

עדכון פסיקה יולי 2020

 1. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי הצעת מעסיק כי עובדת שפיטוריה נכנסו לתוקף בעת שהיתה בהיריון תשובה לעבודה עשויה להיות בגדר הצעה אמיתית וכנה גם אם ניתנה לאחר ייעוץ משפטי והקטין את הפיצוי שנפסק לעובדת בגין אי פניה לקבלת היתר לפיטוריה. בית הדין  הארצי לעבודה דן בשאלה מהי הצעה אותנטית לחזרה לעבודה מצד מעסיק אשר גילה …

עדכון פסיקה יולי 2020 לקריאה »

עדכון פסיקה יוני 2020

נדחתה בקשת צד בסכסוך בין-ארגוני שהגישה הסתדרות העובדים הלאומית בישראל להכרה בה כארגון העובדים היציג בחברת סופר בוס חלף כוח לעובדים בית הדין דחה בקשת צד בסכסוך בין-ארגוני שבמסגרתו עתרה הסתדרות העובדים הלאומית להכריז על היותה ארגון העובדים היציג בחברה חלף כוח לעובדים, מחמת מניעות הלכתית הניתנת לארגון עובדים יציג לאחר חתימה על הסכם קיבוצי. …

עדכון פסיקה יוני 2020 לקריאה »

עדכון פסיקה ינואר 2020

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעת עובדים לקבלת פנסיה תקציבית, ולחילופין להשוואת תנאי הפנסיה, וזאת מחמת התיישנות. נדחתה תביעה של 28 מעובדי קק"ל אשר נקלטו לעבודה בין השנים 1996-2001 ואשר בוטחו בפנסיה צוברת/ביטוח מנהלים למתן סעד הצהרתי לפיו הם זכאים לקבל פנסיה תקציבית לפי חוקת הפנסיה לעובדי קק"ל. בית הדין דחה התביעה וקבע כי מאחר …

עדכון פסיקה ינואר 2020 לקריאה »

עדכון פסיקה דצמבר 2019

בית הדין לעבודה קיבל ערעור עובדת על החלטת המרכזת לפי חוק עבודת נשים נקבע כי לשון החוק ותכליתו ברורה לפיה, עובדת או עובדת  שלא נעדרו מעבודה ולא איחרו לעבודה לצורך קבלת טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית ייהנו מהגנה מפני פיטורים ללא מגבלת שנתיים, ולצורך פיטוריהם יש צורך במתן היתר כחוק. סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954(להלן: "החוק") עוסק בהגנה על עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות …

עדכון פסיקה דצמבר 2019 לקריאה »

עדכון פסיקה אוקטובר – נובמבר 2019

ביטול הסכם פרישה מוקדמת עם עובד לאור מעשי גניבה בהיקפים גדולים בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי מעשיו החמורים של הנתבע, עובד שפרש לפנסיה תקציבית פרישה מוקדמת, מקימים לתובעת זכות לבטל את ההסכם מולו לפיו תשלם מלוא הקצבה לתקופת הפנסיה המוקדמת ולתקופה ממועד הפרישה. בית הדין האזורי לעבודה קבע כי מעשי הגניבה בשווי …

עדכון פסיקה אוקטובר – נובמבר 2019 לקריאה »

נדחתה תביעת עובדת בגן ילדים שטענה כי פוטרה עקב הריונה

סעש (ת"א) 43630-02-17 אילנית רחמינוב – איריס גבע: נדחתה תביעת עובדת בגן ילדים שטענה כי פוטרה עקב הריונה המדובר בתביעה במסגרתה טענה התובעת, סייעת בגן ילדים, כי הנתבעת, בעלת הגן, פיטרה אותה שלא כדין עת הייתה בהיריון. בית הדין האזורי לעבודה בתל  אביב קבע כי הנטל להוכחת הפיטורים הוא על הטוען לקיומם, דהיינו התובעת. בית …

נדחתה תביעת עובדת בגן ילדים שטענה כי פוטרה עקב הריונה לקריאה »

עדכון מפסיקת בית הדין לעבודה ובית הדין למשמעת לעובדי הרשויות המקומיות

הנדון: עדכון מפסיקת בית הדין לעבודה ובית הדין למשמעת לעובדי הרשויות המקומיות זכאות ילד בגיר לקבלת קצבת שארים ביום 5.12.2018 ניתן פסק הדין בפ"ה 25100-09-16 מירה כרסנטי נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ(, אשר דן בשאלת זכאותה של התובעת, בתו הבגירה של המנוח, לקבלת קצבת שארים לאחר מותו. בית הדין סקר את הוראות סעיף …

עדכון מפסיקת בית הדין לעבודה ובית הדין למשמעת לעובדי הרשויות המקומיות לקריאה »

חובת המעסיק על ידוע הפחתת מענק פרישה

הנדון: עדכון פסיקה חובת המעסיק על ידוע הפחתת מענק פרישה ביום 13.5.2019 ניתן פסק דין משלים בסע"ש (ת"א) 8010-03-14 עלי מריסאת נ' מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אשר דן בשאלת זכאותו של התובע, החתום על מסמכי פרישה טרם הגיעו לגיל 60, לתשלום הפרש מענק פרישה והאמור נוכח העובדה שבשל דחיית מועד הפרישה שולם …

חובת המעסיק על ידוע הפחתת מענק פרישה לקריאה »