עדכוני פסיקה

אדם מבוגר

חובת המעסיק על ידוע הפחתת מענק פרישה

ביום 2019.5.13 ניתן פסק דין משלים בסע"ש )ת"א( 14-03-8010 עלי מריסאת נ' מדינת ישראל – משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אשר דן בשאלת זכאותו של התובע, החתום על מסמכי פרישה טרם הגיעו לגיל 60 ,לתשלום הפרש מענק פרישה והאמור נוכח העובדה שבשל דחיית מועד הפרישה שולם לו בפועל מענק פרישה נמוך יותר.

ידיים חופנות כסף

זכאות ילד בגיר לקבלת קצבת שארים

ביום 2018.12.5 ניתן פסק הדין בפ"ה 16-09-25100 מירה כרסנטי נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ(, אשר דן בשאלת זכאותה של התובעת, בתו הבגירה של המנוח, לקבלת קצבת שארים לאחר מותו.